Výsledky vyhledávání

 1. politická analýza
  analýza politická
  analýza politiky
  policy analysis
  politické analytičky
  političtí analytici
  politika
  veřejná politika
  policy analysis
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 2. politika
  islám a politika
  judaismus a politika
  křesťanství a politika
  náboženství a politika
  politika a vláda
  sociologie politiky
  společnost a politika
  veřejná politika
  vládnutí
  aktivismus (politika)
  buddhismus a politika
  delegování pravomocí
  ekonomie a politika
  filozofie a politika
  filozofie politiky
  jazyk a politika
  kabinetní politika
  klientelismus
  kritika politiky
  kultura a politika
  literatura a politika
  masmédia a politika
  mládež v politice
  politická analýza
  politická korektnost
  politická opozice
  politické dějiny
  politické prognózování
  politický management
  politický marketing
  politický mesianismus
  právo a politika
  umění a politika
  vnitřní politika
  věda a politika
  politics
  Soubor předmětových hesel
  (27) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Encyklopedie
  (1000+) - Naučná literatura
  (19) - Skripta
  (30) - Slovníky
  (11) - Učebnice
  (9) - Beletrie
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (10) - ČLÁNKY
  (21) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (39) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. transparentnost (politika)
  transparentnost politiky
  otevřenost politiky
  průhlednost politiky
  transparentnost veřejné správy
  veřejná politika
  etika veřejné správy
  politická etika
  veřejná správa
  transparency in government
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 4. veřejná správa
  správa veřejná
  byrokracie
  etika veřejné správy
  konflikt zájmů
  občanské poradenství
  společný hodnotící rámec (model)
  stížnosti občanů
  veřejná politika
  veřejné služby
  decentralizace
  ekonomika veřejné správy
  elektronická veřejná správa
  finanční kontrola
  informační systémy veřejné správy
  kontrolní orgány
  kontrolní činnost
  management veřejné správy
  neslučitelnost funkcí
  nečinnost veřejné správy
  pozemková správa
  působnost veřejné správy
  správní dějiny
  správní obvody
  správní orgány
  státní správa
  transparentnost (politika)
  územní samospráva
  územní správa
  public administration
  Soubor předmětových hesel
  (17) - Soubor předmětových hesel
  (117) - Naučná literatura
  (10) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (14) - Učebnice
  (5) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (49) - ČLÁNKY
 5. veřejný zájem
  zájem veřejný
  národní zájem
  think tanky
  veřejná politika
  veřejná volba
  veřejně prospěšné stavby
  whistleblowing
  public interest
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY