Výsledky vyhledávání

 1. fytopatologie
  bakteriální nemoci rostlin
  ochrana rostlin
  rostlinolékařská péče
  virové nemoci rostlin
  škůdci dřeva
  škůdci rostlin
  lesnická fytopatologie
  nemoci rostlin
  poranění rostlin
  poškození rostlin
  rezistence rostlin k chorobám
  phytopathology
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
 2. ochrana živé přírody
  ochrana přírody živé
  chráněné druhy
  genofondy
  ochrana biosféry
  ohrožené druhy
  živá příroda
  ochrana lesa
  ochrana rostlin
  ochrana živočichů
  červené knihy
  ochrana přírody
  living nature protection
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura