Výsledky vyhledávání

 1. Balanced Scorecard
  strategický management
  ukazatele výkonnosti
  výkonnost podniku
  management
  Balanced Scorecard
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (16) - ČLÁNKY
 2. environmentální strategie
  společenská odpovědnost firem
  udržitelný rozvoj
  environmentální management
  strategický management
  environmental strategy
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (2) - ČLÁNKY
 3. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  Soubor předmětových hesel
  (55) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Encyklopedie
  (821) - Naučná literatura
  (57) - Skripta
  (13) - Slovníky
  (34) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (8) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (125) - ČLÁNKY
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. měření výkonnosti
  strategický management
  ukazatele výkonnosti
  výkonnost knihoven
  výkonnost podniku
  performance measurement
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (5) - ČLÁNKY
 5. plánování
  management cílů
  podnikatelské projekty
  strategický management
  centrální plánování
  finanční plánování
  hospodářské plánování
  komunitní plánování
  pastorační plánování
  plánování scénářů
  planning
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Encyklopedie
  (84) - Naučná literatura
  (15) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (12) - ČLÁNKY
 6. produktový management
  product management
  management produktový
  management produktu
  řízení produktů
  inovace
  management jakosti
  marketingový management
  služby
  strategický management
  výrobky
  řízení vztahů se zákazníky
  řízení značky
  životní cyklus výrobků
  Quality function deployment
  management
  product management
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 7. vícekriteriální rozhodování
  rozhodování vícekriteriální
  vícekriteriální optimalizace
  optimalizace vícekriteriální
  vícekriteriální programování
  programování vícekriteriální
  vícekriteriální analýza variant
  analýza variant vícekriteriální
  vícekriteriální hodnocení variant
  hodnocení variant vícekriteriální
  strategický management
  matematická optimalizace
  teorie rozhodování
  multicriteria decision making
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (10) - ČLÁNKY
 8. výkonnost podniku
  firemní výkonnost
  podniková výkonnost
  výkonnost firmy
  Balanced Scorecard
  strategický management
  výkonnost knihoven
  řízení výkonnosti
  měření výkonnosti
  ukazatele výkonnosti
  podnikový management
  industrial productivity
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (17) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (38) - ČLÁNKY