Výsledky vyhledávání

 1. hledání zaměstnání
  profesní uplatnění
  profesní životopis
  podporované zaměstnávání
  zprostředkování práce
  trh práce
  job hunting
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (19) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (4) - ČLÁNKY
 2. profesní uplatnění
  pracovní uplatnění
  uplatnění profesní
  uplatnění pracovní
  ISA (informační systém)
  RISA
  age management
  hledání zaměstnání
  podporované zaměstnávání
  pracovní místa
  profesní kompetence
  zaměstnávání osob 50+
  ISA (informační systém)
  RISA
  hledání zaměstnání
  podporované zaměstnávání
  pracovní místa
  profesní kompetence
  employment
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (95) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (22) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. sociálně ohrožené skupiny
  sociálně slabé skupiny
  sociálně znevýhodněné skupiny
  znevýhodněné skupiny
  rizikové skupiny
  handicapované skupiny
  skupiny sociálně ohrožené
  skupiny sociálně slabé
  skupiny sociálně znevýhodněné
  skupiny znevýhodněné
  skupiny rizikové
  skupiny handicapované
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  marginální skupiny
  podporované zaměstnávání
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené rodiny
  tréninkové zaměstnávání
  bezdomovci
  chudí
  děti se sociálním znevýhodněním
  mládež se sociálním znevýhodněním
  nezaměstnaní
  osoby se zdravotním postižením
  osoby společensky nepřizpůsobené
  žebráci
  people with social disabilities
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (11) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (19) - ČLÁNKY
 4. sociální služby
  služby sociální
  pracovní asistenti
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  Soubor předmětových hesel
  (23) - Soubor předmětových hesel
  (148) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (11) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (129) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. trh práce
  pracovní trh
  trh pracovní
  RISA
  politika zaměstnanosti
  flexibilní formy zaměstnání
  hledání zaměstnání
  nelegální zaměstnání
  nezaměstnanost
  podporované zaměstnávání
  pracovní mobilita
  pracovní síly
  zaměstnanost
  zaměstnanost žen
  zaměstnávání cizinců
  zaměstnávání důchodců
  zaměstnávání odsouzených
  zaměstnávání osob 50+
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zaměstnávání studentů
  zprostředkování práce
  labor market
  Soubor předmětových hesel
  (13) - Soubor předmětových hesel
  (147) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (84) - ČLÁNKY
 6. zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zaměstnávání zdravotně postižených
  chráněné dílny
  osoby se zdravotním postižením
  podporované zaměstnávání
  trh práce
  employment of people with disabilities
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (23) - ČLÁNKY