Výsledky vyhledávání

 1. civilizační nemoci
  nemoci civilizační
  diabetes mellitus
  duševní poruchy
  kardiovaskulární nemoci
  nemoci pohybového ústrojí
  nádorová onemocnění
  obezita
  poruchy imunitního systému
  poruchy metabolismu
  syndrom chronické únavy
  nemoci
  civilization diseases
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (6) - ČLÁNKY
 2. degenerativní nemoci
  nemoci degenerativní
  Alzheimerova choroba
  Parkinsonova nemoc
  osteoporóza
  podotrochlóza
  roztroušená skleróza
  nemoci
  degenerative diseases
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 3. duševní poruchy
  poruchy duševní
  psychické poruchy
  poruchy psychické
  mentální poruchy
  poruchy mentální
  duševní nemoci
  nemoci duševní
  duševní choroby
  choroby duševní
  duševní onemocnění
  onemocnění duševní
  breptavost
  duševně nemocní
  mentální retardace
  nepříčetnost
  psychiatrie
  Aspergerův syndrom
  afektivní poruchy
  alexithymie
  autismus
  depersonalizace
  derealizace
  disociativní poruchy
  emoční poruchy v dětství a dospívání
  epileptózy
  hypochondrie
  hysterie
  kognitivní dysfunkce
  kognitivní poruchy
  konfabulace
  krutost
  narcismus
  neurózy
  organické duševní poruchy
  poruchy chování
  poruchy komunikace
  poruchy osobnosti
  poruchy paměti
  posttraumatická stresová porucha
  psychopatie
  psychosexuální poruchy
  psychózy
  savant syndrom
  schizoafektivní poruchy
  sebepoškozování
  simulace nemocí
  smíšená úzkostně-depresivní porucha
  somatoformní poruchy
  civilizační nemoci
  nemoci
  mental disorders
  Soubor předmětových hesel
  (24) - Soubor předmětových hesel
  (93) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (5) - ČLÁNKY
 4. infekční nemoci
  nakažlivé nemoci
  přenosné nemoci
  nemoci nakažlivé
  nemoci přenosné
  nemoci infekční
  epidemie
  hygienické služby
  infekce
  infektologie
  očkování
  testování na infekční nemoci
  bakteriální nemoci
  dětské infekční nemoci
  hepatitida
  infekční karditida
  mykózy
  parazitární nemoci
  pneumonie
  prionové nemoci
  ptačí chřipka
  přenos infekčních nemocí
  sapronózy
  sepse
  sexuálně přenosné nemoci
  virové nemoci
  zoonózy
  nemoci
  infectious diseases
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
 5. kazuistiky (lékařství)
  lékařská kazuistika
  kazuistika lékařská
  lékařství
  nemoci
  pacienti
  lékařská praxe
  casuistics
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura
 6. mezinárodní klasifikace nemocí
  MKN
  klasifikace nemocí
  klasifikace nemocí mezinárodní
  klasifikační systém DRG
  nemoci
  nozologie
  psychiatrická klasifikace
  kategorizace a klasifikace
  mezinárodní klasifikace
  international classification of diseases
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 7. nádorová onemocnění
  onemocnění nádorová
  nádorová prevence
  nádorová rizika
  nádory
  papilomavirové infekce
  protinádorová terapie
  maligní nádorová onemocnění
  civilizační nemoci
  nemoci
  tumor diseases
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
 8. 8.nemoc

  nemoc
  nemoci
  recidiva nemoci
  zdraví a nemoc
  disease
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (8) - ČLÁNKY
 9. nemoci krve
  hematologické nemoci
  hematologie
  hematoonkologie
  krev
  nemoci kostní dřeně
  Von Willebrandova choroba
  anémie
  hemofilie
  hemolýza
  hypervolémie
  maligní nemoci krve
  trombocytopenie
  nemoci
  blood diseases
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 10. nemoci nervového systému
  neurologická onemocnění
  onemocnění neurologická
  nemoci systému nervového
  nervový systém
  neurofarmaka
  neurologičtí pacienti
  neuropatologie
  neuroradiologie
  neurorehabilitace
  neurální terapie
  Bürgerova choroba
  Wilsonova choroba
  demyelinizace
  nemoci autonomního nervového systému
  nemoci centrálního nervového systému
  nervové poruchy
  neuralgie
  neurodegenerativní onemocnění
  neuroendokrinní nádory
  neurogenní zánět
  neuromuskulární nemoci
  neuropatie
  neurovaskulární nemoci
  nádory nervového systému
  roztroušená skleróza
  nemoci
  nervous system diseases
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura