Výsledky vyhledávání

 1. autonomie školy
  nezávislost školy
  regionální školství
  vzdělávací politika
  školství
  školská správa
  autonomy of school
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY
 2. kurikulum
  psychodidaktika
  učivo středních škol
  učivo vysokých škol
  učivo základních škol
  národní kurikulum
  portfolio (pedagogika)
  průřezová témata (pedagogika)
  učební moduly
  vzdělávací programy
  vzdělávací politika
  curriculum
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (64) - Naučná literatura
  (17) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (39) - ČLÁNKY
 3. kvalita vzdělávání
  autoevaluace školy
  vzdělávací standardy
  vzdělávací politika
  školství
  quality of education
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (41) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (2) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (61) - ČLÁNKY
 4. pedagogická prognostika
  prognostika pedagogická
  vzdělávací politika
  pedagogika
  prognostika
  educational futures
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 5. povinná školní docházka
  docházka školní povinná
  zahájení školní docházky
  odklad školní docházky
  vzdělávací politika
  compulsory education
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
 6. pozitivní diskriminace
  diskriminace pozitivní
  diskriminace
  politická korektnost
  rovnost příležitostí
  sociální politika
  vzdělávací politika
  positive discrimination
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 7. výdaje na vzdělávání
  výdaje na vzdělání
  vzdělávací politika
  veřejné výdaje
  education expenditures
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 8. výchova a vzdělávání
  vzdělávání a výchova
  somatopedie
  vzdělávací politika
  vzdělávání
  výchova
  vývojový román
  školní neúspěšnost
  školní úspěšnost
  školství
  školy
  alternativní výuka
  artefiletika
  au-pair
  bilingvní vzdělávání
  branná výchova
  dopravní výchova
  doučování
  dějiny výchovy a vzdělávání
  environmentální výchova a vzdělávání
  estetická výchova
  etická výchova
  globální výchova
  hudební výchova
  hudebně-pohybová výchova
  informační výchova
  integrovaná výchova a vzdělávání
  jazyk a vzdělávání
  klima školy
  komunikační výchova
  kulturně-výchovná činnost
  literární výchova
  mediální výchova
  multikulturní výchova
  náboženská výchova
  občanská výchova
  osobnostní a sociální výchova
  podnikatelská výchova
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  pohybová výchova
  pracovní výchova
  praktické činnosti
  prevence (sociální problémy)
  rodina a škola
  sexuální výchova
  smyslová výchova
  speciální vzdělávací potřeby
  supervize
  taneční výchova
  technická výchova
  tutorství
  tělesné tresty
  umělecká výchova
  vzdělávací instituce a organizace
  výchova k demokracii
  výchova k lidským právům
  výchova k manželství
  výchova k občanství
  výchova k rodičovství
  výchova k vlastenectví
  výchova ke čtenářství
  výchova v přírodě
  výtvarná výchova
  škola
  education
  Soubor předmětových hesel
  (50) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Encyklopedie
  (239) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (5) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (10) - Sborníky konferencí
  (5) - Elektronické zdroje
  (84) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 9. vzdělanostní nerovnosti
  nerovnosti vzdělanostní
  rovnost vzdělávacích příležitostí
  Access to Knowledge (hnutí)
  právo na vzdělání
  sociální nerovnost
  vzdělávací politika
  educational inequalities
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 10. vzdělávací reformy
  reformy vzdělávací
  školské reformy
  reformy školské
  inovace ve vzdělávání
  vzdělávací politika
  educational reforms
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (95) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (13) - ČLÁNKY