Výsledky vyhledávání

 1. aktivní stárnutí
  aktivní stáří
  stárnutí aktivní
  stáří aktivní
  kvalita života
  osoby 50+
  senioři
  zaměstnávání osob 50+
  životní styl
  stárnutí
  stáří
  active aging
  Soubor předmětových hesel
  (7) - Soubor předmětových hesel
  (10) - Naučná literatura
  (5) - ČLÁNKY
 2. dlouhověkost
  anti-aging medicína
  století lidé
  věk obyvatelstva
  stáří
  longevity
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
 3. gerontologie
  gerontopsychiatrie
  gerontopsychologie
  senioři
  stáří
  geriatrie
  gerontagogika
  sociální gerontologie
  lékařství
  sociální vědy
  gerontology
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (20) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
 4. ontogeneze člověka
  individuální vývoj člověka
  tělesný vývoj člověka
  antropogeneze
  dětství
  embryologie člověka
  vývojová stadia člověka
  andropauza
  embryogeneze člověka
  fyzický růst člověka
  klimakterium
  prenatální vývoj člověka
  stáří
  vývoj dítěte
  ontogeneze
  human ontogeny
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
 5. senilní demence
  demence senilní
  stáří
  demence
  senile dementia
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 6. senioři
  staří lidé
  starobní důchodci
  lidé staří
  důchodci starobní
  Mezinárodní rok seniorů (1999)
  ageismus
  aktivní stárnutí
  domácí péče
  geriatrie
  geronticida
  gerontologie
  kluby důchodců
  násilí na seniorech
  pády ve stáří
  péče o seniory
  stárnutí
  stáří
  tísňová péče
  zařízení sociální péče
  století lidé
  osoby se specifickými potřebami
  older people
  Starije osobe
  pagyvenę žmonės
  starí ľudia
  Stari ljudje
  Soubor předmětových hesel
  (11) - Soubor předmětových hesel
  (104) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (1) - Elektronické zdroje
  (77) - ČLÁNKY
 7. stárnutí
  senescence
  anti-aging medicína
  senioři
  stáří
  věk
  aktivní stárnutí
  ontogeneze
  aging
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (58) - Naučná literatura
  (9) - ČLÁNKY
 8. životní fáze
  životní etapy
  fáze života
  etapy života
  etapy životní
  fáze životní
  životní cykly
  cykly životní
  krize středního věku
  životní krize
  adolescence
  dospělost
  osoby 50+
  sannjasa
  stáří
  život
  phases of life
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (13) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (2) - Elektronické zdroje
  (1) - ČLÁNKY