Výsledky vyhledávání

 1. analýza časových řad
  časové řady
  statistické metody
  time series analysis
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (11) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (8) - ČLÁNKY
 2. matematická statistika
  statistika matematická
  metoda nejmenších čtverců
  Fisherova informace
  aritmetický průměr
  asymptotická statistika
  biometrika
  prostorová statistika
  robustní statistika
  statistická analýza
  statistické metody
  statistické modely
  výpočetní statistika
  statistika
  mathematical statistics
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (223) - Naučná literatura
  (15) - Skripta
  (10) - Učebnice
  (12) - ČLÁNKY
 3. metoda Monte Carlo
  metody Monte Carlo
  Monte Carlo metoda
  statistické metody
  Monte Carlo method
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY
 4. metoda nejmenších čtverců
  matematická statistika
  vyrovnávací počet
  statistické metody
  least squares
  Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 5. scientometrie
  naukometrie
  bibliometrie
  informetrie
  vědecká práce
  vědecký výzkum
  matematické metody
  statistické metody
  scientometrics
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 6. statistická indukce
  indukce statistická
  statistické metody
  statistical inference
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 7. statistická šetření
  statistická zjišťování
  šetření statistická
  zjišťování statistická
  statistické metody
  statistické soubory
  sběr dat
  výběrová šetření
  statistika
  statistical inquiries
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 8. testování statistických hypotéz
  testování hypotéz
  statistické metody
  statistical hypothesis testing
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Skripta
  (1) - ČLÁNKY
 9. vícerozměrné statistické metody
  metody statistické vícerozměrné
  diskriminační analýza
  faktorová analýza
  shluková analýza
  statistické metody
  multivariate analysis
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY