Výsledky vyhledávání

 1. aktuální členění věty
  funkční větná perspektiva
  kontextové členění věty
  intonace (fonetika)
  slovosled
  téma a réma
  syntax
  functional sentence perspective
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 2. jednoduchá věta
  věta jednoduchá
  syntax
  simple sentence
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (3) - Učebnice
 3. logická syntax
  syntax logická
  logika
  syntax
  logical syntax
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 4. slovosled
  aktuální členění věty
  syntax
  word order
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
 5. souvětí
  věta složená
  složená věta
  vedlejší věta
  syntax
  sentence
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (10) - Naučná literatura
  (3) - Učebnice
 6. věta (lingvistika)
  aktuální členění věty
  infinitivní věta
  jednoduchá věta
  tázací věta
  větné členy
  syntax
  sentence and clause (linguistics)
  Soubor předmětových hesel
 7. větné členy
  členy větné
  doplněk (lingvistika)
  příslovečné určení
  přístavek (lingvistika)
  přísudek
  přívlastek
  větné členy
  syntax
  clause complements
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura