Výsledky vyhledávání

 1. podnikový management
  management podniků
  firemní management
  management podnikový
  management firemní
  ExpressExec
  organizace podniku
  podnikové informační systémy
  restrukturalizace podniků
  Baťova soustava řízení
  asset management
  business intelligence
  chozrasčot
  kaizen
  konkurenční výhoda
  materiálové hospodářství
  provozní management
  společenská odpovědnost firem
  učící se organizace
  výkonnost podniku
  workflow
  řízení nákladů
  řízení vztahů se zákazníky
  řízení výkonnosti
  management
  industrial management
  Soubor předmětových hesel
  (13) - Soubor předmětových hesel
  (92) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Sborníky konferencí
  (8) - ČLÁNKY
 2. podniky
  fiktivní firma
  firmy
  kooperace podniků
  pacht
  sociologie podniku
  virtuální organizace
  akvizice podniků
  dopravní podniky
  dějiny podniků
  dřevařské podniky
  důlní podniky
  finance podniku
  firemní prezentace
  kafilerie
  komunální podniky
  koncentrace podniků
  lesní podniky
  letecké společnosti
  likvidace podniků
  malé a střední podniky
  manufaktury
  mikropodniky
  nábytkářské podniky
  obchodní podniky
  oceňování podniků
  organizace podniku
  organizační složky podniku
  podniková doprava
  podniková ekonomika
  podniky se státní účastí
  prodej podniků
  průmyslové podniky
  písmolijny
  rating podniků
  rejdařství
  restrukturalizace podniků
  sociální podniky
  stavební podniky
  strojírenské podniky
  státní podniky
  velké podniky
  veřejné podniky
  vnitropodnikové směrnice
  zahradnické podniky
  zemědělské podniky
  business enterprises
  Soubor předmětových hesel
  (19) - Soubor předmětových hesel
  (68) - Naučná literatura
  (8) - Skripta
  (67) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 3. virtuální organizace
  virtuální společnosti
  virtuální podniky
  organizace virtuální
  společnosti virtuální
  podniky virtuální
  obchodní společnosti
  organizace podniku
  podniky
  kooperace podniků
  virtual organizations
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY