Výsledky vyhledávání

 1. alkoholici
  osoby závislé na alkoholu
  závislí na alkoholu
  alkoholismus
  alkoholičky
  konzumace alkoholu
  drogově závislí
  alcoholics
  Alkoholičari
  alkoholikai
  alkoholici
  Alkoholiki
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 2. case management
  komplexní péče
  péče komplexní
  koordinovaná péče
  péče koordinovaná
  drogově závislí
  duševně nemocní
  případové konference
  koordinovaná rehabilitace
  lékařská péče
  sociální práce
  case management
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY
 3. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  léková závislost
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Soubor předmětových hesel
  (12) - Soubor předmětových hesel
  (112) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (27) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. protidrogová terapie
  protidrogová léčba
  protinarkotická léčba
  léčba protidrogová
  terapie protidrogová
  léčba protinarkotická
  drogová závislost
  drogově závislí
  drogy
  ibogain
  metadonová substituční terapie
  protialkoholní terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  psychoterapie
  drug dependence therapy
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (42) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (8) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika