Výsledky vyhledávání

 1. analýza rozptylu
  rozptyl (statistika)
  statistická analýza
  analysis of variance
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 2. diskriminační analýza
  analýza diskriminační
  statistická analýza
  vícerozměrné statistické metody
  discriminant analysis
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
 3. korelační analýza
  analýza korelační
  statistická analýza
  correlation analysis
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (5) - ČLÁNKY
 4. matematická statistika
  statistika matematická
  metoda nejmenších čtverců
  Fisherova informace
  aritmetický průměr
  asymptotická statistika
  biometrika
  prostorová statistika
  robustní statistika
  statistická analýza
  statistické metody
  statistické modely
  výpočetní statistika
  statistika
  mathematical statistics
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (224) - Naučná literatura
  (15) - Skripta
  (10) - Učebnice
  (12) - ČLÁNKY
 5. neparametrické metody
  metody neparametrické
  pořádkové statistiky
  statistická analýza
  nonparametric methods
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 6. regresní analýza
  analýza regresní
  regresní modely
  statistická analýza
  regression analysis
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (10) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 7. shluková analýza
  analýza shluková
  clusterová analýza
  analýza clusterová
  klastrová analýza
  analýza klastrová
  trsová analýza
  analýza trsová
  statistická analýza
  vícerozměrné statistické metody
  cluster analysis
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (11) - ČLÁNKY
 8. teorie odhadu
  statistické odhady
  statistická analýza
  estimation theory
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Skripta
  (1) - ČLÁNKY