Výsledky vyhledávání

 1. akvizice podniků
  fúze podniků
  koncentrace podniků
  přeshraniční akvizice
  podniky
  vlastnické transakce
  acquisitions of corporations
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (8) - ČLÁNKY
 2. dějiny podniků
  podniky dějiny
  dějiny podnikání
  podniky
  history of business enterprises
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
 3. dopravní podniky
  podniky dopravní
  firmy dopravní
  dopravní firmy
  podniky
  transit companies
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 4. finance podniku
  podnikové finance
  finance podnikové
  finanční analýza
  finanční management
  podnikové investice
  úpadek podniku
  cash flow
  faktoring
  financování podniku
  fond kulturních a sociálních potřeb
  forfaiting
  initial public offering
  kapitálová struktura
  podnikové rozpočty
  pracovní kapitál
  finance
  podniková ekonomika
  podniky
  business finance
  Soubor předmětových hesel
  (11) - Soubor předmětových hesel
  (86) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (46) - ČLÁNKY
 5. firemní prezentace
  prezentace firmy
  prezentace firemní
  prezentace podniku
  image organizace
  kultura organizace
  prezentace informací
  public relations
  firmy
  podniky
  company presentation
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 6. 6.firmy

  firmy
  firemní literatura
  firemní časopisy
  podniky
  IT firmy
  advokátní kanceláře
  farmaceutické firmy
  firemní prezentace
  firms
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Encyklopedie
  (3) - Naučná literatura
 7. koncentrace podniků
  akvizice podniků
  fúze podniků
  podniky
  vlastnické transakce
  industrial concentration
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 8. kooperace podniků
  spolupráce podniků
  podniky
  franchising
  joint ventures
  klastry (ekonomie)
  podnikatelské sítě
  strategické aliance
  virtuální organizace
  cooperation of business enterprises
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (7) - ČLÁNKY
 9. malé a střední podniky
  malé podniky
  střední podniky
  malé a střední firmy
  podniky malé
  podniky střední
  podniky malé a střední
  firmy malé a střední
  SME (podniky)
  SMB (podniky)
  klastry (ekonomie)
  malé a střední podnikání
  mikropodniky
  rizikový kapitál
  rodinné podniky
  podniky
  small and medium-sized enterprises
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (25) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (63) - ČLÁNKY
 10. manufaktury
  podniky
  manufactures
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura