Výsledky vyhledávání

 1. neziskový sektor
  nestátní sektor
  občanský sektor
  sektor neziskový
  sektor nestátní
  sektor občanský
  neziskové organizace
  sociální ekonomika
  veřejný sektor
  nonprofit sector
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (26) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (41) - ČLÁNKY
 2. sociální podniky
  sociální podnikání
  podniky sociální
  podnikání sociální
  družstva
  nadace
  neziskové organizace
  příspěvkové organizace
  podniky
  sociální ekonomika
  social enterprises
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (62) - ČLÁNKY
 3. sociální služby
  služby sociální
  pracovní asistenti
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  Soubor předmětových hesel
  (23) - Soubor předmětových hesel
  (144) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (11) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (129) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika