Výsledky vyhledávání

 1. competitive intelligence
  CI (informace)
  konkurenční zpravodajství
  znalostní management
  znalostní management
  competitive intelligence
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 2. informační technologie
  technologie informační
  IT firmy
  IT profese
  IT služby
  audit informačních systémů
  business intelligence
  informační systémy
  informační výchova
  komunikační technologie
  právo informačních technologií
  retrospektivní konverze
  síťová ekonomika
  teleworking
  vyhledávání informací
  výpočetní technika
  znalostní management
  informační sítě
  počítačové vidění
  vizualizace (počítačová grafika)
  informační a komunikační technologie
  information technology
  Soubor předmětových hesel
  (17) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Encyklopedie
  (273) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (4) - Sborníky konferencí
  (62) - ČLÁNKY
 3. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  Soubor předmětových hesel
  (54) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Encyklopedie
  (821) - Naučná literatura
  (57) - Skripta
  (13) - Slovníky
  (35) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (8) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (125) - ČLÁNKY
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (30) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. mapy znalostí
  znalostní management
  maps of knowledge
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 5. tacitní znalosti
  znalosti tacitní
  implicitní znalosti
  znalosti implicitní
  znalostní management
  znalostní pracovníci
  teorie poznání
  tacit knowledge
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (14) - Naučná literatura
  (4) - ČLÁNKY
 6. učící se organizace
  znalostní ekonomika
  znalostní management
  podnikový management
  organizational learning
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (47) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (6) - ČLÁNKY
 7. znalostní ekonomika
  ekonomika znalostní
  ekonomika znalostí
  lidský kapitál
  učící se organizace
  znalostní management
  znalostní společnost
  konkurenceschopnost
  knowledge economy
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (28) - Naučná literatura
  (15) - ČLÁNKY
 8. znalostní pracovníci
  pracovníci znalostní
  tacitní znalosti
  znalostní management
  zaměstnanci
  knowledge workers
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY