Výsledky vyhledávání

 1. aktivní stárnutí
  aktivní stáří
  stárnutí aktivní
  stáří aktivní
  kvalita života
  osoby 50+
  senioři
  zaměstnávání osob 50+
  životní styl
  stárnutí
  stáří
  active aging
  Soubor předmětových hesel
  (7) - Soubor předmětových hesel
  (10) - Naučná literatura
  (5) - ČLÁNKY
 2. anti-aging medicína
  medicína proti stárnutí
  medicína anti-aging
  prevence stárnutí
  dlouhověkost
  péče o zdraví
  stárnutí
  alternativní medicína
  anti-aging medicine
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 3. ontogeneze
  ontogenetický vývoj
  evoluce (biologie)
  fylogeneze
  vývojová biologie
  vývojová genetika
  vývojová neurofyziologie
  vývojová toxikologie
  biologický věk
  diferenciace buněk
  embryogeneze
  ontogeneze rostlin
  ontogeneze člověka
  ontogeneze živočichů
  smrt
  stárnutí
  ontogeny
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - ČLÁNKY
 4. senioři
  staří lidé
  starobní důchodci
  lidé staří
  důchodci starobní
  Mezinárodní rok seniorů (1999)
  ageismus
  aktivní stárnutí
  domácí péče
  geriatrie
  geronticida
  gerontologie
  kluby důchodců
  násilí na seniorech
  pády ve stáří
  péče o seniory
  stárnutí
  stáří
  tísňová péče
  zařízení sociální péče
  století lidé
  osoby se specifickými potřebami
  older people
  Starije osobe
  pagyvenę žmonės
  starí ľudia
  Stari ljudje
  Soubor předmětových hesel
  (11) - Soubor předmětových hesel
  (104) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (1) - Elektronické zdroje
  (77) - ČLÁNKY
 5. stáří
  lidské stáří
  stáří lidské
  stáří člověka
  gerontologie
  senilní demence
  senioři
  stárnutí
  aktivní stárnutí
  dlouhověkost
  ontogeneze člověka
  životní fáze
  old age
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (59) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (13) - ČLÁNKY
 6. 6.věk

  věk
  věk člověka
  lidský věk
  věk lidský
  délka života
  ageismus
  generace
  stárnutí
  věk obyvatelstva
  věkový rozdíl mezi partnery
  age
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY