Výsledky vyhledávání

 1. boj proti drogám
  potlačování drog
  drogová prevence
  protidrogová politika
  výroba a distribuce drog
  ochrana veřejného zdraví
  zdravotní programy
  drug and narcotic control
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (29) - Naučná literatura
 2. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  léková závislost
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Soubor předmětových hesel
  (12) - Soubor předmětových hesel
  (112) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (27) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. 3.drogy

  drogy
  dekriminalizace drog
  drogová epidemiologie
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogová závislost
  halucinogeny
  legalizace drog
  návykové látky
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  psychotropní látky
  předávkování drogami
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  účinky drog
  amfetaminy
  hašiš
  heroin
  kokain
  marihuana
  nelegální drogy
  opium
  pervitin
  syntetické drogy
  drugs of abuse
  drugs
  Zloupotreba na droga
  drogy
  drogy
  drogy
  Zloraba drog
  Zloraba drog
  Zloraba drog
  Soubor předmětových hesel
  (14) - Soubor předmětových hesel
  (117) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (1) - Sborníky konferencí
  (19) - ČLÁNKY
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (24) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. protidrogová politika
  politika protidrogová
  drogová politika
  politika drogová
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogová závislost
  drogy
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  dekriminalizace drog
  legalizace drog
  sociální politika
  zdravotní politika
  drug and narcotic control
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (48) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
 5. sociální práce
  práce sociální
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Soubor předmětových hesel
  (28) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Encyklopedie
  (315) - Naučná literatura
  (21) - Skripta
  (6) - Slovníky
  (6) - Učebnice
  (24) - Sborníky konferencí
  (11) - Elektronické zdroje
  (425) - ČLÁNKY
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. užívání drog
  drogová epidemiologie
  drogová prevence
  drogy
  protidrogová politika
  výroba a distribuce drog
  zneužívání léků
  intravenózní užívání drog
  předávkování drogami
  drogová závislost
  drug abuse
  drug use
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (29) - Naučná literatura
  (4) - ČLÁNKY
 7. výroba a distribuce drog
  distribuce drog
  boj proti drogám
  drogová prevence
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  drogová kriminalita
  drug production and distribution
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky