Výsledky vyhledávání

 1. inovace
  technické inovace
  technologické inovace
  inovační podnikání
  management inovací
  marketing inovací
  produktový management
  technologický rozvoj
  transfer technologií
  inovace ve vzdělávání
  innovations
  Soubor předmětových hesel
  (7) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Encyklopedie
  (58) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (86) - ČLÁNKY
 2. marketing
  interní marketing
  prodej
  cílený marketing
  demarketing
  doprovodné služby
  event marketing
  guerilla marketing
  interkulturní marketing
  internetový marketing
  krizový marketing
  marketing inovací
  marketingová komunikace
  marketingový audit
  marketingový management
  marketingový výzkum
  mezinárodní marketing
  mobil marketing
  neuromarketing
  portfoliová analýza
  průmyslový marketing
  přímý marketing
  segmentace trhu
  sociální marketing
  strategický marketing
  telemarketing
  testování výrobků
  zdravotnický marketing
  zelený marketing
  marketing
  Soubor předmětových hesel
  (20) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Encyklopedie
  (280) - Naučná literatura
  (33) - Skripta
  (4) - Slovníky
  (13) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (44) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika