Výsledky vyhledávání

 1. lineární modely
  modely lineární
  statistické modely
  linear models
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 2. matematická statistika
  statistika matematická
  metoda nejmenších čtverců
  Fisherova informace
  aritmetický průměr
  asymptotická statistika
  biometrika
  prostorová statistika
  robustní statistika
  statistická analýza
  statistické metody
  statistické modely
  výpočetní statistika
  statistika
  mathematical statistics
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (224) - Naučná literatura
  (15) - Skripta
  (10) - Učebnice
  (12) - ČLÁNKY
 3. matematické modely
  modely matematické
  matematické modelování
  GAINS (model)
  P-star model
  buněčné automaty
  konečný automat
  makroekonomické modely
  mřížkový plyn
  optimalizační modely
  predikční modely
  simulační modely
  statistické modely
  mathematical models
  Soubor předmětových hesel
  (7) - Soubor předmětových hesel
  (91) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (27) - ČLÁNKY
 4. regresní modely
  modely regresní
  regresní analýza
  nelineární regresní modely
  statistické modely
  regression models
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY