Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 9  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^hk_us_auth 0015939 t150a^"
 1. deinstitucionalizace
  chráněné a podporované bydlení
  komunitní práce
  osoby s mentálním postižením
  sociální služby
  deinstitutionalization
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
  (5) - ČLÁNKY
 2. komunitní centra
  centra komunitní
  komunitní knihovny
  komunitní práce
  mateřská centra
  sociální služby
  community centers
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
  (4) - ČLÁNKY
 3. komunitní knihovny
  knihovny komunitní
  funkce knihoven
  komunitní centra
  komunitní práce
  komunity (sociologie)
  veřejné knihovny
  community libraries
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 4. komunitní ošetřovatelství
  ošetřovatelství komunitní
  komunity (sociologie)
  komunitní práce
  ošetřovatelství
  community nursing
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 5. komunitní plánování
  plánování komunitní
  plánování sociálních služeb
  komunitní práce
  plánování
  sociální služby
  community planning
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura
  (18) - ČLÁNKY
 6. komunitní tlumočení
  tlumočení komunitní
  komunitní práce
  tlumočení
  community interpreting
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 7. komunity (sociologie)
  komunitní knihovny
  komunitní ošetřovatelství
  komunitní práce
  komunitní zahrady
  komunitou podporované zemědělství
  terapeutické komunity
  ekovesnice
  náboženské komunity
  sociologie
  společenství
  komunitní ošetřovatelství
  komunitní práce
  terapeutické komunity
  náboženské komunity
  sociologie
  společenství
  communities (sociology)
  Zajednice (sociologija)
  bendrijų sociologija
  komunity (sociológia)
  Skupnosti (sociologija)
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (12) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Sborníky konferencí
  (6) - ČLÁNKY
 8. sociální práce
  práce sociální
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Soubor předmětových hesel
  (30) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Encyklopedie
  (339) - Naučná literatura
  (23) - Skripta
  (6) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (27) - Sborníky konferencí
  (13) - Elektronické zdroje
  (425) - ČLÁNKY
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. terapeutické komunity
  komunity terapeutické
  komunitní práce
  komunity (sociologie)
  psychoterapie
  therapeutic communities
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura