Výsledky vyhledávání

 1. bytové právo
  právo bytové
  byty
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  soukromé právo
  housing law
  būsto teisė
  Stanbeno pravo
  bytové právo
  Stanovanjsko pravo
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 2. občanské právo
  právo občanské
  civilní právo
  právo civilní
  dobré mravy (právo)
  dědické právo
  nájemní právo
  občanskoprávní vztahy
  občanské právo hmotné
  občanské právo procesní
  ochrana pokojného stavu
  právní zastoupení
  sousedské právo
  vlastnické právo
  šekové právo
  soukromé právo
  civil law
  civilinė teisė
  Gradjansko pravo
  občianske právo
  Civilno pravo
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (77) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (4) - Učebnice
  (4) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. obchodní právo
  právo obchodní
  námořní právo
  obchodní smlouvy
  uznání a výkon cizích rozhodnutí v obchodních věcech
  burzovní právo
  družstevní právo
  nabídky převzetí
  obchodní zastoupení
  právní audit
  právo duševního vlastnictví
  právo hospodářské soutěže
  soukromé právo
  commercial law
  prekybos teisė
  Trgovsko pravo. Stopansko pravo. Korporativno pravo
  obchodné právo
  Gospodarsko in trgovinsko pravo
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (42) - Naučná literatura
  (5) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (8) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 4. pracovní právo
  právo pracovní
  sociální právo
  cestovní náhrady
  kolektivní pracovní právo
  pracovněprávní vztahy
  přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  překážky v práci
  vysílání zaměstnanců
  soukromé právo
  labor laws and legislation
  darbo teisė
  Trudovo pravo i zakonodavstvo
  pracovné právo
  Delovno pravo
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (61) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (6) - ČLÁNKY
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. 5.právo

  právo
  interpretace práva
  právnické fakulty
  právničky
  právní informatika
  právní informační systémy
  právní jazyk
  právní kultura
  právní logika
  právní sociologie
  právní vědomí
  právníci
  angloamerické právo
  aplikace práva
  byzantské právo
  evropské právo
  horní právo
  hospodářské právo
  kodifikace práva
  konfesní právo
  lesní právo
  lhůty (právo)
  mezinárodní a vnitrostátní právo
  mezinárodní právo
  náboženské právo
  partikulární právo
  potravinové právo
  pozemkové právo
  prameny práva
  precedenční právo
  prosazování práva
  právní instituty
  právní principy
  právní reformy
  právní sankce
  právní skutečnosti
  právní subjektivita
  právní věda
  právo a ekonomie
  právo a literatura
  právo a lékařství
  právo a morálka
  právo a náboženství
  právo a politika
  právo a společnost
  právo a věda
  právo informačních technologií
  právo životního prostředí
  recepce práva
  soukromé právo
  stavební právo
  stát a právo
  subjektivní právo
  veřejné právo
  volba práva
  zdravotnické právo
  zemědělské právo
  zvykové právo
  účinnost a platnost práva
  římské právo
  law
  teisė
  Pravo
  právo
  Pravo
  prawo
  Soubor předmětových hesel
  (35) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Encyklopedie
  (525) - Naučná literatura
  (20) - Skripta
  (54) - Slovníky
  (44) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (3) - Elektronické zdroje
  (19) - ČLÁNKY
  (23) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. rodinné právo
  právo rodinné
  Cochemský model
  manželské právo
  opatrovnictví
  otcovství
  partnerské vztahy
  poručenství
  střídavá péče
  vyživovací povinnost
  soukromé právo
  family law
  šeimos teisė
  Semejni odnosi
  rodinné vzťahy
  Družinska razmerja
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (36) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (5) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. směnečné právo
  právo směnečné
  směnky
  soukromé právo
  law of exchange
  Menično pravo
  zmenkové právo
  Zakon o menici
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
 8. závazkové právo
  právo závazkové
  obligační právo
  právo obligační
  bezdůvodné obohacení
  smluvní pokuty
  volba práva
  závazky
  culpa in contrahendo
  narovnání (právo)
  odpovědnost za škodu
  pohledávky
  smluvní právo
  zajištění závazků
  soukromé právo
  law of obligations
  pareigos (teisė)
  Obvrski (pravo). Obligacija (pravo)
  záväzkové právo
  Obveznosti (pravo)
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice