Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 11  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^hk_us_auth 0017397 t150a^"
 1. diskriminace
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  ponížení
  pozitivní diskriminace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  ageismus
  diskriminace mužů
  diskriminace seniorů
  diskriminace v zaměstnání
  diskriminace žen
  nepřímá diskriminace
  rasová diskriminace
  sexuální diskriminace
  discrimination
  Diskriminacija
  diskriminacija
  diskriminácia
  Diskriminacija
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (25) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (10) - ČLÁNKY
 2. marginalizace
  marginální skupiny
  sociální vyloučení
  marginalisation
  Marginalizacija
  marginalizacija
  marginalizácia
  Marginalizacija
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 3. marginální skupiny
  okrajové skupiny
  skupiny marginální
  skupiny okrajové
  dálité
  marginalizace
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené skupiny
  bezdomovci
  žebráci
  social marginality
  Društvena marginalnost
  kraštutinumai, socialiniai
  marginálne skupiny
  Družbena marginalnost
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (12) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (2) - ČLÁNKY
 4. sociálně ohrožené skupiny
  sociálně slabé skupiny
  sociálně znevýhodněné skupiny
  znevýhodněné skupiny
  rizikové skupiny
  handicapované skupiny
  skupiny sociálně ohrožené
  skupiny sociálně slabé
  skupiny sociálně znevýhodněné
  skupiny znevýhodněné
  skupiny rizikové
  skupiny handicapované
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  marginální skupiny
  podporované zaměstnávání
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené rodiny
  tréninkové zaměstnávání
  bezdomovci
  chudí
  děti se sociálním znevýhodněním
  mládež se sociálním znevýhodněním
  nezaměstnaní
  osoby se zdravotním postižením
  osoby společensky nepřizpůsobené
  žebráci
  people with social disabilities
  Soubor předmětových hesel
  (11) - Soubor předmětových hesel
  (13) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (19) - ČLÁNKY
 5. sociálně vyloučené lokality
  vyloučené lokality
  lokality vyloučené
  lokality sociálně vyloučené
  sociální vyloučení
  sites of social exclusion
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 6. sociální inkluze
  inkluze sociální
  sociální začleňování
  začleňování sociální
  sociální integrace
  sociální vyloučení
  sociologie
  social inclusion
  Socijalna inkluzija
  socialinė priklausomybė
  sociálna inklúzia
  Družbena vključenost
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (15) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (12) - ČLÁNKY
 7. sociální integrace
  integrace sociální
  sociální začleňování
  začleňování sociální
  integrace imigrantů
  interkulturní práce
  sociální inkluze
  sociální vyloučení
  sociální práce
  social integration
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (55) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (44) - ČLÁNKY
 8. sociální izolace
  izolace sociální
  dálité
  interpersonální vztahy
  odcizení (sociální psychologie)
  sociální vyloučení
  sociální problémy
  social isolation
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 9. sociální problémy
  problémy sociální
  společenské problémy
  problémy společenské
  krizové situace
  náboženské skupiny
  sociální politika
  sociální programy a projekty
  sociální reklama
  bezdomovectví
  bohatství
  chudoba
  domácí násilí
  drogová závislost
  handicap
  hlad
  manželská krize
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  perinatální ztráta
  rozvod
  sexuální zneužívání
  sociální handicap
  sociální izolace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  ztráta blízké osoby
  útěky dětí
  šikana
  žebráctví
  social problems
  Soubor předmětových hesel
  (22) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Knihy
  (97) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (10) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (46) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 10. sociologie
  obecná sociologie
  systematická sociologie
  behaviorální geografie
  sociologický výzkum
  sociologové
  socioložky
  společnost
  statistická klasifikace
  behaviorismus (sociologie)
  bezdětnost
  biografická sociologie
  dějiny sociologie
  ekonomická sociologie
  environmentální sociologie
  etnometodologie
  fenomenologická sociologie
  filozofie sociologie
  historická sociologie
  hodnotová orientace
  koheze (sociologie)
  komunity (sociologie)
  konstruktivismus (sociologie)
  kriminologie
  makrosociologie
  memetika
  mikrosociologie
  nápodoba (sociologie)
  pastorální sociologie
  právní sociologie
  radikální sociologie
  regionální sociologie
  sociologické teorie
  sociologie cestovního ruchu
  sociologie dětství
  sociologie filmu
  sociologie hudby
  sociologie jídla
  sociologie kultury
  sociologie lidských sídel
  sociologie literatury
  sociologie lékařství
  sociologie malých skupin
  sociologie mládeže
  sociologie náboženství
  sociologie organizace
  sociologie podniku
  sociologie politiky
  sociologie práce
  sociologie průmyslu
  sociologie rodiny
  sociologie sportu
  sociologie spotřeby
  sociologie těla
  sociologie tělesné kultury
  sociologie umění
  sociologie vojenství
  sociologie volného času
  sociologie války
  sociologie výchovy
  sociologie vědy
  sociologie vědění
  sociologie zdravotnictví
  sociologie zemědělství
  sociologie řízení
  sociální epidemiologie
  sociální inkluze
  sociální instituce
  sociální kontrola
  sociální procesy
  sociální role
  sociální skupiny
  sociální stratifikace
  sociální systémy
  sociální vyloučení
  subsidiarita
  vizuální sociologie
  sociology
  Sociologija
  sociologija
  sociológia
  Sociologija
  Soubor předmětových hesel
  (64) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Encyklopedie
  (1000+) - Naučná literatura
  (44) - Skripta
  (26) - Slovníky
  (29) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (37) - ČLÁNKY
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (47) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika