Výsledky vyhledávání

 1. 1.data

  data
  údaje
  analýza dat
  databáze
  informace
  konverze dat
  ochrana dat
  sběr dat
  zpracování dat
  archeologická data
  biologická data
  dopravní data
  genetická data
  geografická data
  hydrologická data
  kategoriální data
  metadata
  obchodní data
  obrazová data
  prostorová data
  data
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 2. informační architektura
  architektura informací
  architektura informační
  WWW design
  WWW stránky
  kategorizace a klasifikace
  metadata
  organizace informací
  reprezentace informací
  vyhledávání informací
  informace
  information architecture
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 3. organizace informací
  organizace informací a znalostí
  organizace znalostí
  pořádání informací
  knowledge organization
  dokumentalistika
  indexace
  informační architektura
  informační management
  kategorizace a klasifikace
  metadata
  správa elektronických dokumentů
  šíření informací
  transfer informací
  vyhledávání informací
  zpracování informací
  zpřístupňování informací
  informatika
  informační věda
  information organization
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 4. propojená data
  propojená otevřená data
  data propojená
  data otevřená propojená
  otevřená propojená data
  linked open data
  open-linked data
  LOD (informatika)
  dostupnost informací
  open access
  propojení informačních zdrojů
  zpřístupňování elektronických zdrojů
  šíření informací
  metadata
  sémantický web
  linked data
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY