Výsledky vyhledávání

 1. odpovědnost za škodu
  náhrada škody
  prevence (právo)
  právní odpovědnost
  příčinná souvislost
  nedbalost
  závazkové právo
  liability for damages
  atsakomybė (teisė)
  Odgovornost. Obrski (gradjansko pravo)
  zodpovednosť za škodu
  Odgovornost (pravo)
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 2. pohledávky
  oceňování pohledávek
  vymáhání pohledávek
  započtení pohledávek
  závazkové právo
  corporate debt
  bendrovės skola
  Davački i dolgovi na pretprijatija
  pohľadávky
  Skupne terjatve
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (5) - ČLÁNKY
 3. smluvní právo
  právo smluvní
  odstoupení od smlouvy
  právní smlouvy
  předkupní právo
  porušení smlouvy
  smluvní volnost
  závazkové právo
  contract law
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
 4. soukromé právo
  právo soukromé
  bytové právo
  dobrá víra (právo)
  obchodní právo
  občanské právo
  podpis
  pracovní právo
  rodinné právo
  směnečné právo
  závazkové právo
  právo
  private law
  Privatno pravo
  súkromné právo
  Zasebno pravo
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (26) - Naučná literatura
  (2) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - ČLÁNKY
 5. závazky
  závazkové vztahy
  závazkové právo
  mimosmluvní závazky
  obchodní závazky
  solidární závazky
  zánik závazků
  občanskoprávní vztahy
  obligations
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura