Výsledky vyhledávání

 1. statistická analýza
  analýza statistická
  toleranční meze
  analýza rozptylu
  diskriminační analýza
  korelační analýza
  neparametrické metody
  regresní analýza
  semiparametrické metody
  shluková analýza
  teorie odhadu
  matematická statistika
  statistical analysis
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (95) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - Učebnice
  (14) - ČLÁNKY
 2. vícerozměrné statistické metody
  metody statistické vícerozměrné
  diskriminační analýza
  faktorová analýza
  shluková analýza
  statistické metody
  multivariate analysis
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY