Výsledky vyhledávání

 1. diskriminační analýza
  analýza diskriminační
  statistická analýza
  vícerozměrné statistické metody
  discriminant analysis
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
 2. faktorová analýza
  analýza faktorová
  vícerozměrné statistické metody
  factor analysis
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (8) - ČLÁNKY
 3. shluková analýza
  analýza shluková
  clusterová analýza
  analýza clusterová
  klastrová analýza
  analýza klastrová
  trsová analýza
  analýza trsová
  statistická analýza
  vícerozměrné statistické metody
  cluster analysis
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (11) - ČLÁNKY
 4. statistické metody
  metody statistické
  ekonofyzika
  informetrie
  statistická regulace procesů
  statistická šetření
  LINDA (metoda)
  analýza časových řad
  bootstrapové metody
  metoda GUHA
  metoda Monte Carlo
  metoda nejmenších čtverců
  metoda plochy odezvy
  plánování experimentů
  pořádkové statistiky
  scientometrie
  statistická indukce
  testování statistických hypotéz
  vícerozměrné statistické metody
  matematická statistika
  statistical methods
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (144) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (10) - ČLÁNKY