Výsledky vyhledávání

 1. 1.syntax

  syntax
  větná skladba
  skladba větná
  přímá řeč
  aktuální členění věty
  elipsa (syntax)
  infinitivní věta
  jednoduchá věta
  jmenné fráze
  koordinace (lingvistika)
  logická syntax
  nominalizace
  podmínková věta
  polovětné vazby
  slovesné fráze
  slovosled
  souvětí
  subordinace (lingvistika)
  tázací věta
  větné členy
  syntax
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (82) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (16) - Učebnice
  (4) - ČLÁNKY
 2. větné členy
  členy větné
  doplněk (lingvistika)
  příslovečné určení
  přístavek (lingvistika)
  přísudek
  přívlastek
  větné členy
  syntax
  clause complements
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura