Výsledky vyhledávání

 1. chudé děti
  děti chudé
  chudoba
  děti se sociálním znevýhodněním
  chudí
  děti
  poor children
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 2. sociálně ohrožené skupiny
  sociálně slabé skupiny
  sociálně znevýhodněné skupiny
  znevýhodněné skupiny
  rizikové skupiny
  handicapované skupiny
  skupiny sociálně ohrožené
  skupiny sociálně slabé
  skupiny sociálně znevýhodněné
  skupiny znevýhodněné
  skupiny rizikové
  skupiny handicapované
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  marginální skupiny
  podporované zaměstnávání
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené rodiny
  tréninkové zaměstnávání
  bezdomovci
  chudí
  děti se sociálním znevýhodněním
  mládež se sociálním znevýhodněním
  nezaměstnaní
  osoby se zdravotním postižením
  osoby společensky nepřizpůsobené
  žebráci
  people with social disabilities
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (11) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (19) - ČLÁNKY