Výsledky vyhledávání

 1. autonomie školy
  nezávislost školy
  regionální školství
  vzdělávací politika
  školství
  školská správa
  autonomy of school
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY
 2. management školy
  řízení školy
  školský management
  akademická samospráva
  školská správa
  žákovská samospráva
  hospitace
  kultura školy
  rady škol
  zástupci ředitelů škol
  ředitelky škol
  ředitelé škol
  školní řád
  školy
  school management
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (108) - Naučná literatura
  (5) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (46) - Elektronické zdroje
  (21) - ČLÁNKY
  (6) - Integrační zdroj - souborný záznam
 3. státní správa
  správa státní
  byrokracie
  dvorské hodnosti
  působnost obcí
  státní služba
  ústřední orgány státní správy
  školská správa
  báňská správa
  evidence nemovitostí
  evidence obyvatelstva
  finanční správa
  národní výbory
  okresní úřady
  sověty
  správní orgány
  státní dozor
  veřejná správa
  state administration
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (48) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (7) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. školství
  autonomie školy
  vzdělávací systémy
  výchova a vzdělávání
  výchovně-vzdělávací zařízení
  školská správa
  školy
  ženy ve školství
  církevní školství
  dějiny školství
  ekonomika školství
  kvalita vzdělávání
  městské školství
  odborné školství
  regionální školství
  soukromé školství
  speciální školství
  veřejné školství
  školné
  školní hygiena
  školní inspekce
  education
  Soubor předmětových hesel
  (13) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Encyklopedie
  (909) - Naučná literatura
  (13) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (25) - Elektronické zdroje
  (38) - ČLÁNKY
  (2) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (17) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (80) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika