Výsledky vyhledávání

 1. bezdomovci
  azylové domy
  bezdomovectví
  marginální skupiny
  sociálně ohrožené skupiny
  homeless persons
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (11) - ČLÁNKY
 2. děti se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněné děti
  děti sociálně znevýhodněné
  chudé děti
  děti imigrantů
  děti uprchlíků
  mládež se sociálním znevýhodněním
  problémové děti
  sociálně ohrožené rodiny
  týrané děti
  zanedbávané děti
  děti
  sociálně ohrožené skupiny
  children with social disadvantage
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (5) - ČLÁNKY
 3. 3.chudí

  chudí
  chudoba
  příjemci sociálních dávek
  žebráci
  chudé děti
  sociálně ohrožené skupiny
  poor
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 4. marginální skupiny
  okrajové skupiny
  skupiny marginální
  skupiny okrajové
  dálité
  marginalizace
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené skupiny
  bezdomovci
  žebráci
  social marginality
  Društvena marginalnost
  kraštutinumai, socialiniai
  marginálne skupiny
  Družbena marginalnost
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (2) - ČLÁNKY
 5. mládež se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněná mládež
  mládež sociálně znevýhodněná
  děti se sociálním znevýhodněním
  problémová mládež
  riziková mládež
  sociálně ohrožené rodiny
  týraná mládež
  mládež
  sociálně ohrožené skupiny
  youth with social disadvantage
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - ČLÁNKY
 6. nezaměstnaní
  nezaměstnanost
  sociálně ohrožené skupiny
  unemployed
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (11) - ČLÁNKY
 7. osoby se zdravotním postižením
  zdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  asistenční technologie
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  nemocní
  osobní asistence
  osobní autonomie
  psychologie handicapu
  somatopedie
  speciální andragogika
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  autoři se zdravotním postižením
  balbutici
  děti se zdravotním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s kombinovaným postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s tělesným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  osoby se specifickými potřebami
  sociálně ohrožené skupiny
  people with disabilities
  Osobe s oštećenjima
  sutrikusios sveikatos asmenys
  zdravotne postihnutí
  Funkcionalno ovirani ljudje
  Soubor předmětových hesel
  (27) - Soubor předmětových hesel
  (153) - Naučná literatura
  (20) - Skripta
  (5) - Učebnice
  (17) - Sborníky konferencí
  (18) - Elektronické zdroje
  (112) - ČLÁNKY
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (31) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. podporované zaměstnávání
  zaměstnávání podporované
  podporované zaměstnání
  zaměstnání podporované
  podporovaná práce
  práce podporovaná
  dotované zaměstnávání
  hledání zaměstnání
  pracovní asistenti
  profesní uplatnění
  sociálně ohrožené skupiny
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  chráněné dílny
  tréninkové zaměstnávání
  sociální služby
  trh práce
  supported employment
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (29) - ČLÁNKY
 9. sociálně ohrožené rodiny
  rodiny sociálně ohrožené
  děti se sociálním znevýhodněním
  mládež se sociálním znevýhodněním
  případové konference
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociálně ohrožené skupiny
  rodina
  families with social disabilities
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
  (2) - Sborníky konferencí
  (7) - ČLÁNKY
 10. sociální vyloučení
  vyloučení sociální
  sociální exkluze
  exkluze sociální
  Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
  diskriminace
  dálité
  marginalizace
  marginální skupiny
  ponížení
  sociální inkluze
  sociální integrace
  sociální izolace
  sociálně ohrožené skupiny
  stigma (sociální psychologie)
  sociologie
  sociální problémy
  social exclusion
  Soubor předmětových hesel
  (11) - Soubor předmětových hesel
  (29) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (17) - ČLÁNKY