Výsledky vyhledávání

 1. nemoci srdce
  srdeční choroby
  angiologie
  echokardiografie
  elektrokardiografie
  kardiaci
  kardiaka
  kardiochirurgie
  kardiologie
  kardiologové
  kardioložky
  kardiostimulátory
  kardiotoxicita
  operace srdce
  srdce
  srdeční astma
  srdeční markery
  transplantace srdce
  angina pectoris
  chlopenní vady srdce
  cor pulmonale
  dextrokardie
  endokarditida
  hypertrofie srdce
  ischemická choroba srdeční
  kardiomyopatie
  karditida
  nemoci perikardu
  poruchy srdečního rytmu
  srdeční arytmie
  srdeční selhání
  vrozené srdeční vady
  zkratové vady srdce
  kardiovaskulární nemoci
  heart diseases
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (5) - ČLÁNKY
 2. nemocní
  nemoci
  osoby se zdravotním postižením
  pacienti
  svátost nemocných
  HIV pozitivní
  astmatici
  diabetici
  dlouhodobě nemocní
  duševně nemocní
  kardiaci
  malomocní
  nemocné děti
  nemocní AIDS
  nevyléčitelně nemocní
  stomici
  patients
  Soubor předmětových hesel
  (12) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (15) - ČLÁNKY