Výsledky vyhledávání

 1. financování programů a projektů
  financování projektů a programů
  financování institucí a organizací
  finanční podpora
  mezinárodní programy a projekty
  programy a projekty
  financování institucí a organizací
  finanční podpora
  mezinárodní programy a projekty
  programy a projekty
  project financing
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (12) - Naučná literatura
 2. mezinárodní programy a projekty
  mezinárodní projekty
  mezinárodní programy
  projekty mezinárodní
  programy mezinárodní
  programy a projekty mezinárodní
  financování programů a projektů
  M-CAST (systém)
  World Decade for Cultural Development, 1988-1997
  World Refugee Year (1959-1960)
  kosmické programy a projekty
  programy a projekty
  international programs and projects
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (31) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (16) - ČLÁNKY
 3. národní programy a projekty
  národní programy
  programy národní
  programy a projekty národní
  národní projekty
  projekty národní
  programy a projekty
  national programs and projects
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
 4. podnikatelské projekty
  podnikatelské plány
  projekty podnikatelské
  plány podnikatelské
  plánování
  projektový management
  podnikání
  programy a projekty
  business planning
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (13) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (4) - ČLÁNKY
 5. projektový management
  management projektů
  projektové řízení
  řízení projektů
  management projektový
  řízení projektové
  Microsoft Project
  event management
  podnikatelské projekty
  programy a projekty
  PRINCE2
  management
  project management
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (67) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (23) - ČLÁNKY
 6. sociální programy a projekty
  sociální programy
  programy sociální
  programy a projekty sociální
  sociální projekty
  projekty sociální
  sociální služby
  programy a projekty
  social programs and projects
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (4) - ČLÁNKY
 7. veřejné projekty
  projekty veřejné
  veřejné programy
  programy veřejné
  veřejně prospěšné projekty
  projekty veřejně prospěšné
  veřejné zakázky
  programy a projekty
  public sector projects
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (9) - ČLÁNKY
 8. vládní programy a projekty
  programy a projekty vládní
  vládní projekty
  projekty vládní
  vládní programy
  programy vládní
  politické programy
  vláda
  Košický vládní program, 1945
  politika jakosti
  programy a projekty
  government programs and projects
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 9. výzkum a vývoj
  věda a výzkum
  programy a projekty
  vědní politika
  vědecký výzkum
  programy a projekty
  vědní politika
  vědecký výzkum
  research and development
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (36) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (22) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 10. záchranné programy
  programy záchranné
  ohrožené druhy
  ochrana přírody
  programy a projekty
  conservation action plans
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura