Výsledky vyhledávání

 1. regresní modely
  modely regresní
  regresní analýza
  nelineární regresní modely
  statistické modely
  regression models
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 2. statistická analýza
  analýza statistická
  toleranční meze
  analýza rozptylu
  diskriminační analýza
  korelační analýza
  neparametrické metody
  regresní analýza
  semiparametrické metody
  shluková analýza
  teorie odhadu
  matematická statistika
  statistical analysis
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (95) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - Učebnice
  (14) - ČLÁNKY