Výsledky vyhledávání

 1. autoevaluace školy
  kvalita vzdělávání
  pedagogická evaluace
  školy
  school self-evaluation
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (3) - Elektronické zdroje
  (1) - ČLÁNKY
 2. formativní hodnocení
  hodnocení formativní
  formativní evaluace
  evaluace formativní
  průběžné hodnocení žáků
  hodnocení žáků průběžné
  korektivní hodnocení žáků
  hodnocení žáků korektivní
  zpětnovazební hodnocení žáků
  hodnocení žáků zpětnovazební
  pracovní hodnocení žáků
  hodnocení žáků pracovní
  pedagogická evaluace
  sebehodnocení žáků
  sumativní hodnocení
  hodnocení žáků
  formative assessment
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
 3. hodnocení žáků
  známkování žáků
  písemné zkoušky
  sebehodnocení žáků
  ústní zkoušky
  školní prospěch
  slovní hodnocení
  vysvědčení
  výběrové testy
  pedagogická diagnostika
  pedagogická evaluace
  evaluation of school children
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (57) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (26) - ČLÁNKY
 4. ověřování znalostí
  testování znalostí
  pedagogická evaluace
  SAT (didaktický test)
  didaktické testy
  jazykové zkoušky
  knowledge evaluation
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (42) - Naučná literatura
  (7) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (6) - ČLÁNKY
  (2) - ***nezarazeno***
 5. pedagogická diagnostika
  diagnostika pedagogická
  hodnocení žáků
  pedagogicko-psychologické poradny
  pedagogická evaluace
  sebehodnocení žáků
  diagnostika (lékařství)
  pedagogika
  educational diagnostics
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (65) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
 6. pedagogika
  pedagogická komunikace
  pedagogické fakulty
  pedagogické knihovny
  pedagogické organizace
  pedagožky
  andragogika
  bibliopedagogika
  defektologie
  dějiny pedagogiky
  etnopedagogika
  galerijní pedagogika
  gerontagogika
  herbartismus
  hudební pedagogika
  humanistická pedagogika
  inženýrská pedagogika
  konstruktivistická pedagogika
  kybernetická pedagogika
  lesní pedagogika
  multikulturní výchova
  muzejní pedagogika
  obecná pedagogika
  pedagogická antropologie
  pedagogická diagnostika
  pedagogická evaluace
  pedagogická metodologie
  pedagogická prognostika
  pedagogická terapie
  pedagogické dovednosti
  pedagogický výzkum
  pedagogika nadaných
  pedagogika sportu
  pedagogika volného času
  pedagogové
  reformní pedagogika
  resocializační pedagogika
  sociální pedagogika
  speciální pedagogika
  srovnávací pedagogika
  zážitková pedagogika
  educational science
  Soubor předmětových hesel
  (36) - Soubor předmětových hesel
  (27) - Encyklopedie
  (1000+) - Naučná literatura
  (79) - Skripta
  (40) - Slovníky
  (31) - Učebnice
  (8) - Beletrie
  (8) - Sborníky konferencí
  (7) - Elektronické zdroje
  (84) - ČLÁNKY
  (7) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (17) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (29) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. portfolio (pedagogika)
  pedagogické portfolio
  portfolio pedagogické
  studium a výuka
  kurikulum
  pedagogická evaluace
  portfolio (pedagogy)
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY
 8. sebehodnocení žáků
  hodnocení žáků
  pedagogická diagnostika
  pedagogická evaluace
  sebehodnocení
  self-rating of school children
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 9. sumativní hodnocení
  hodnocení sumativní
  finální hodnocení žáků
  hodnocení žáků finální
  závěrečné hodnocení žáků
  hodnocení žáků závěrečné
  souhrnné hodnocení žáků
  hodnocení žáků souhrnné
  certifikační hodnocení žáků
  hodnocení žáků certifikační
  výstupní hodnocení žáků
  hodnocení žáků výstupní
  formativní hodnocení
  pedagogická evaluace
  hodnocení žáků
  summative assesment
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 10. vzdělávací standardy
  standardy vzdělávací
  kvalita vzdělávání
  pedagogická evaluace
  učební osnovy
  vzdělávání
  educational standards
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY