Výsledky vyhledávání

 1. azylové domy
  domy azylové
  bezdomovci
  chráněné a podporované bydlení
  zařízení sociální péče
  sanctuary houses
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 2. domy s pečovatelskou službou
  pečovatelské domy
  domy pečovatelské
  chráněné a podporované bydlení
  domovy pro seniory
  pečovatelská služba
  zařízení sociální péče
  zdravotnická zařízení
  nursing homes
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 3. hospice
  hospicová péče
  charitativní činnost
  zařízení sociální péče
  zdravotnická zařízení
  hospices
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura
  (2) - Sborníky konferencí
  (1) - ČLÁNKY
 4. osoby se zdravotním postižením
  zdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  asistenční technologie
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  nemocní
  osobní asistence
  osobní autonomie
  psychologie handicapu
  somatopedie
  speciální andragogika
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  autoři se zdravotním postižením
  balbutici
  děti se zdravotním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s kombinovaným postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s tělesným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  osoby se specifickými potřebami
  sociálně ohrožené skupiny
  people with disabilities
  Osobe s oštećenjima
  sutrikusios sveikatos asmenys
  zdravotne postihnutí
  Funkcionalno ovirani ljudje
  Soubor předmětových hesel
  (27) - Soubor předmětových hesel
  (153) - Naučná literatura
  (20) - Skripta
  (5) - Učebnice
  (17) - Sborníky konferencí
  (18) - Elektronické zdroje
  (112) - ČLÁNKY
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (31) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. senioři
  staří lidé
  starobní důchodci
  lidé staří
  důchodci starobní
  Mezinárodní rok seniorů (1999)
  ageismus
  aktivní stárnutí
  domácí péče
  geriatrie
  geronticida
  gerontologie
  kluby důchodců
  násilí na seniorech
  pády ve stáří
  péče o seniory
  stárnutí
  stáří
  tísňová péče
  zařízení sociální péče
  století lidé
  osoby se specifickými potřebami
  older people
  Starije osobe
  pagyvenę žmonės
  starí ľudia
  Stari ljudje
  Soubor předmětových hesel
  (11) - Soubor předmětových hesel
  (104) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (1) - Elektronické zdroje
  (77) - ČLÁNKY
 6. sociální péče
  péče sociální
  zařízení sociální péče
  zdravotně-sociální péče
  náhradní výchovná péče
  sociální hospitalizace
  ústavní sociální péče
  sociální služby
  social care
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (90) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (43) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. ústavy sociální péče
  sociální ústavy
  ústavní sociální péče
  zařízení sociální péče
  long-term care facilities
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 8. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ZDVOP (sociální pomoc)
  náhradní rodinná péče
  sexuálně zneužívané děti
  sociálně-právní ochrana dětí
  týrané děti
  zanedbávané děti
  zařízení sociální péče
  facilities for children requiring immediate help
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura