Výsledky vyhledávání

 1. formativní hodnocení
  hodnocení formativní
  formativní evaluace
  evaluace formativní
  průběžné hodnocení žáků
  hodnocení žáků průběžné
  korektivní hodnocení žáků
  hodnocení žáků korektivní
  zpětnovazební hodnocení žáků
  hodnocení žáků zpětnovazební
  pracovní hodnocení žáků
  hodnocení žáků pracovní
  pedagogická evaluace
  sebehodnocení žáků
  sumativní hodnocení
  hodnocení žáků
  formative assessment
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
 2. hodnocení žáků
  známkování žáků
  písemné zkoušky
  sebehodnocení žáků
  ústní zkoušky
  školní prospěch
  slovní hodnocení
  vysvědčení
  výběrové testy
  pedagogická diagnostika
  pedagogická evaluace
  evaluation of school children
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (58) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (26) - ČLÁNKY
 3. pedagogická diagnostika
  diagnostika pedagogická
  hodnocení žáků
  pedagogicko-psychologické poradny
  pedagogická evaluace
  sebehodnocení žáků
  diagnostika (lékařství)
  pedagogika
  educational diagnostics
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (66) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
 4. pedagogická evaluace
  evaluace pedagogická
  hodnocení vzdělávacích procesů
  autoevaluace školy
  ověřování znalostí
  pedagogická diagnostika
  sebehodnocení žáků
  vzdělávací standardy
  hodnocení žáků
  portfolio (pedagogika)
  evaluace
  pedagogika
  educational evaluation
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (90) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (6) - ČLÁNKY
 5. sebehodnocení
  autodiagnostika
  autoevaluace
  sebepoznání
  sebehodnocení žáků
  sebekritika
  self-evaluation
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (13) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (15) - ČLÁNKY