Výsledky vyhledávání

 1. trh práce
  pracovní trh
  trh pracovní
  RISA
  politika zaměstnanosti
  flexibilní formy zaměstnání
  hledání zaměstnání
  nelegální zaměstnání
  nezaměstnanost
  podporované zaměstnávání
  pracovní mobilita
  pracovní síly
  zaměstnanost
  zaměstnanost žen
  zaměstnávání cizinců
  zaměstnávání důchodců
  zaměstnávání odsouzených
  zaměstnávání osob 50+
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zaměstnávání studentů
  zprostředkování práce
  labor market
  Soubor předmětových hesel
  (13) - Soubor předmětových hesel
  (145) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (84) - ČLÁNKY
 2. 2.vězni

  vězni
  trestanci
  postpenitenciární péče
  sociální kurátorky
  sociální kurátoři
  vězeňkyně
  vězeňské nepokoje
  vězeňské uniformy
  zaměstnávání odsouzených
  útěky z vězení
  političtí vězni
  trvale pracovně nezařaditelní odsouzení
  prisoners
  kaliniai
  Zatvorenici
  väzni
  Zaporniki
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (21) - ČLÁNKY