Výsledky vyhledávání

 1. akademická povolání
  povolání akademická
  akademická mobilita
  profese
  academic career
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 2. Boloňský proces
  akademická mobilita
  kreditní systémy
  mezinárodní spolupráce
  vysokoškolské studium
  Bologna Process
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 3. pracovní mobilita
  mobilita pracovní
  fluktuace
  akademická mobilita
  pracovní migrace
  dojížďka do zaměstnání
  trh práce
  labor mobility
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 4. stáže
  odborné stáže
  pracovní pobyty
  pracovní stáže
  stipendijní stáže
  studijní pobyty
  studijní stáže
  výzkumné stáže
  zahraniční stáže
  stáže odborné
  pobyty pracovní
  stáže pracovní
  stáže stipendijní
  pobyty studijní
  stáže studijní
  stáže výzkumné
  stáže zahraniční
  akademická mobilita
  studijní cesty
  studijní volno
  odborné vzdělávání
  profesní příprava
  rozvoj kariéry
  professional stays
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (7) - ČLÁNKY