Výsledky vyhledávání

 1. Balanced Scorecard
  strategický management
  ukazatele výkonnosti
  výkonnost podniku
  management
  Balanced Scorecard
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (16) - ČLÁNKY
 2. benchmarking
  společný hodnotící rámec (model)
  management
  benchmarking (management)
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (4) - ČLÁNKY
 3. bezpečnostní management
  management bezpečnostní
  management bezpečnosti
  bezpečnost práce
  revize technických zařízení
  bezpečnost technických zařízení
  management
  safety management
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (6) - ČLÁNKY
 4. controlling
  management
  controlling
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (10) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (7) - ČLÁNKY
 5. environmentální management
  management environmentální
  ekologický management
  management ekologický
  environmentální řízení
  řízení environmentální
  management životního prostředí
  ISO 14000 (normy jakosti)
  environmentální normy
  indikátory udržitelného rozvoje
  životní prostředí
  eko-efektivnost
  environmentální strategie
  indikátory eko-efektivnosti
  management
  environmental management
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (9) - ČLÁNKY
 6. event management
  festivaly
  kulturní akce
  projektový management
  společenské akce
  sportovní akce
  zábava
  management
  event management
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 7. facility management
  management
  facility management
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 8. finanční management
  finanční řízení
  management finanční
  řízení finanční
  management finančních zdrojů
  řízení financí
  finance podniku
  finanční inženýrství
  finanční kontrola
  analýza nákladů a přínosů
  dividendová politika
  financování podniku
  finanční analýza
  finanční plánování
  likvidita
  podnikové investice
  pracovní kapitál
  management
  financial management
  Soubor předmětových hesel
  (11) - Soubor předmětových hesel
  (95) - Naučná literatura
  (10) - Skripta
  (4) - Učebnice
  (28) - ČLÁNKY
 9. hodnotová analýza
  analýza hodnotová
  hodnotový management
  management
  value analysis (cost control)
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY
 10. hodnotový management
  management hodnotový
  řízení hodnoty
  hodnotová analýza
  hodnotové inženýrství
  management
  value management
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY