Výsledky vyhledávání

 1. důchodová politika
  politika důchodová
  penzijní politika
  politika penzijní
  důchodové systémy
  důchody
  sociální politika
  pension policy
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 2. politika zaměstnanosti
  politika trhu práce
  trh práce
  zaměstnanost
  zaměstnávání osob 50+
  age management
  dotované zaměstnávání
  veřejně prospěšné práce
  sociální politika
  manpower policy
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (18) - ČLÁNKY
 3. populační politika
  politika populační
  demografický vývoj
  malthusiánství
  populační růst
  regulace porodnosti
  sociální politika
  population policy
  populacijska politika
  demografinė politika
  Populaciona politika
  populačná politika
  Populacijska politika
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
 4. pozitivní diskriminace
  diskriminace pozitivní
  diskriminace
  politická korektnost
  rovnost příležitostí
  sociální politika
  vzdělávací politika
  positive discrimination
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 5. protidrogová politika
  politika protidrogová
  drogová politika
  politika drogová
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogová závislost
  drogy
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  dekriminalizace drog
  legalizace drog
  sociální politika
  zdravotní politika
  drug and narcotic control
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (48) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
 6. rodinná politika
  politika rodinná
  sociální politika
  family policy
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (21) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (5) - ČLÁNKY
 7. rovnost příležitostí
  rovnost šancí
  antidiskriminační právo
  diskriminace v zaměstnání
  emancipace
  pozitivní diskriminace
  rovné postavení mužů a žen
  slaďování rodinného a pracovního života
  sociální politika
  equal opportunity
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
 8. sociální problémy
  problémy sociální
  společenské problémy
  problémy společenské
  krizové situace
  náboženské skupiny
  sociální politika
  sociální programy a projekty
  sociální reklama
  bezdomovectví
  bohatství
  chudoba
  domácí násilí
  drogová závislost
  handicap
  hlad
  manželská krize
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  perinatální ztráta
  rozvod
  sexuální zneužívání
  sociální handicap
  sociální izolace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  ztráta blízké osoby
  útěky dětí
  šikana
  žebráctví
  social problems
  Soubor předmětových hesel
  (21) - Soubor předmětových hesel
  (95) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (9) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (46) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 9. sociální služby
  služby sociální
  pracovní asistenti
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  Soubor předmětových hesel
  (23) - Soubor předmětových hesel
  (148) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (11) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (129) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 10. sociální stát
  stát sociální
  stát blahobytu
  sociální liberalismus
  sociálně-tržní hospodářství
  sociální spravedlnost
  sociální politika
  welfare state
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (30) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (16) - ČLÁNKY