Výsledky vyhledávání

 1. dějiny dopravy
  doprava dějiny
  doprava
  history of transportation
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (14) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
 2. dopravní infrastruktura
  infrastruktura dopravní
  doprava
  transport infrastructure
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 3. dopravní inženýrství
  inženýrství dopravní
  doprava
  traffic engineering
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 4. dopravní management
  management dopravní
  management dopravy
  řízení dopravy
  management mobility
  monitorování dopravy
  doprava
  transportation management
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (6) - ČLÁNKY
 5. dopravní politika
  politika dopravní
  doprava
  transportation policy
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY
 6. dopravní trasy
  trasy dopravní
  doprava
  dopravní sítě
  integrované dopravní systémy
  pozemní komunikace
  dopravní koridory
  kapacita dopravní trasy
  transport routes
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 7. letecká doprava
  doprava letecká
  civilní letectví
  letiště
  palubní průvodčí
  letový provoz
  nákladní letecká doprava
  doprava
  air transportation
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - ČLÁNKY
 8. městská doprava
  doprava městská
  městská hromadná doprava
  doprava
  urban transportation
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 9. mobilita (doprava)
  dopravní mobilita
  management mobility
  doprava
  transportation mobility
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
 10. osobní doprava
  doprava osobní
  přeprava osob
  autobusová doprava
  individuální automobilová doprava
  osobní vodní doprava
  osobní železniční doprava
  sdílení vozidel
  doprava
  passenger traffic
  Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY