Výsledky vyhledávání

 1. dědické právo
  právo dědické
  nástupnické právo
  svěřenství
  řízení o dědictví
  závěti
  občanské právo
  inheritance and succession
  paveldėjimas ir įpėdinystės teisė
  Nasledstvo i nasleduvanje
  dedičské právo
  Dedovanje
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (10) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
 2. nájemní právo
  právo nájemní
  nájem
  občanské právo
  leases
  nuomos sutartys
  Zakup. Naem
  nájom
  Zakupi
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 3. občanské právo hmotné
  právo občanské hmotné
  civilní právo hmotné
  právo civilní hmotné
  občanské právo
  substantive civil law
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
 4. občanské právo procesní
  právo občanské procesní
  civilní právo procesní
  právo civilní procesní
  občanské právo
  veřejné právo
  law of civil procedure
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
 5. občanskoprávní vztahy
  vztahy občanskoprávní
  majetek
  občanská práva
  právní úkony
  právo duševního vlastnictví
  vlastnické vztahy
  závazky
  občanské právo
  civil-law relations
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 6. soukromé právo
  právo soukromé
  bytové právo
  dobrá víra (právo)
  obchodní právo
  občanské právo
  podpis
  pracovní právo
  rodinné právo
  směnečné právo
  závazkové právo
  právo
  private law
  Privatno pravo
  súkromné právo
  Zasebno pravo
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (26) - Naučná literatura
  (2) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - ČLÁNKY
 7. sousedské právo
  právo sousedské
  sousedské vztahy
  vlastnické právo
  občanské právo
  neighbor's rights
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 8. šekové právo
  právo šekové
  občanské právo
  law of cheque
  Čekovno pravo
  šekové právo
  Zakon o čeku
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
 9. vlastnické právo
  právo vlastnické
  právo vlastnit majetek
  ochrana vlastnictví
  vlastnická práva
  práva vlastnická
  držba
  majetkové restituce
  obecné užívání
  sousedské právo
  vlastnické vztahy
  vlastnické žaloby
  zemské desky
  zemské knihy
  lenní právo
  nabývání vlastnictví
  pozemkové vlastnictví
  předkupní právo
  skutečný vlastník
  spoluvlastnictví
  svěřenství
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  vyvlastnění
  občanská práva
  občanské právo
  věcná práva
  right of property
  nuosavybės teisė
  Sopstvenosno pravi
  vlastnícke právo
  Lastninsko pravo
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (10) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY