Výsledky vyhledávání

 1. asymetrické informace
  informace asymetrické
  asymetrie informací
  informační asymetrie
  asymetrie informační
  morální hazard
  racionální očekávání
  ekonomie
  asymmetric information
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 2. behaviorální ekonomie
  ekonomie behaviorální
  ekonomie
  behavioral economics
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 3. ekonomická analýza
  analýza ekonomická
  analýza nákladů a přínosů
  ekonomická efektivnost
  finanční analýza
  účetní výkazy
  ekonomie
  economic analysis
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (49) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (227) - ČLÁNKY
 4. ekonomická antropologie
  antropologie ekonomická
  ekonomie
  sociální antropologie
  economic anthropology
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
 5. ekonomická efektivnost
  efektivnost ekonomická
  efektivnost (ekonomie)
  analýza nákladů a přínosů
  ekonomická analýza
  kaizen
  produktivita
  ekonomie
  analýza nákladů a přínosů
  ekonomická analýza
  kaizen
  produktivita
  ekonomie
  economic efficiency
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (26) - ČLÁNKY
 6. ekonomická gramotnost
  gramotnost ekonomická
  ekonomie
  finanční gramotnost
  gramotnost
  economic literacy
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (3) - Učebnice
  (1) - ČLÁNKY
 7. ekonomická metodologie
  metodologie ekonomická
  metodologie ekonomie
  ekonomie
  economic methodology
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
 8. ekonomická přidaná hodnota
  EVA
  přidaná ekonomická hodnota
  hodnota ekonomická přidaná
  ekonomie
  economic value added
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 9. ekonomická rovnováha
  hospodářská rovnováha
  rovnováha ekonomická
  rovnováha hospodářská
  rovnováha (ekonomie)
  ekonomie
  equilibrium (economics)
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Naučná literatura
 10. ekonomická statistika
  hospodářská statistika
  statistika ekonomická
  statistika hospodářská
  DSI Campus Solution
  ekonomické ukazatele
  ekonomie
  statistika
  economic statistics
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (28) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (2) - ČLÁNKY