Výsledky vyhledávání

 1. akademické svobody
  svobody akademické
  akademická práva
  práva akademická
  lidská práva
  univerzity
  vysoké školy
  academic freedom
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 2. hospodářská, sociální a kulturní práva
  práva hospodářská, sociální a kulturní
  hospodářská práva
  práva hospodářská
  sociální práva
  práva sociální
  kulturní práva
  práva kulturní
  právo sociálního zabezpečení
  sociální právo
  ochrana lidského plodu
  právo na ochranu zdraví
  právo na práci
  právo na stávku
  právo na vzdělání
  právo na životní prostředí
  reprodukční práva
  lidská práva
  economic, social and cultural rights
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 3. občanská práva
  práva občanská
  občanské svobody
  svobody občanské
  práva občanů
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  občanskoprávní vztahy
  občanské poradenství
  politická práva
  rovnost (kategorie)
  jazykové právo
  ochrana osobních údajů
  práva dětí
  práva menšin
  práva žen
  právo azylu
  právo duševního vlastnictví
  právo na informace
  právo na ochranu zdraví
  právo na spravedlivý soudní proces
  právo na vzdělání
  rovnost ras
  rovné postavení mužů a žen
  vlastnické právo
  lidská práva
  civil rights
  piliečių teisės
  Prava na gradjanite. Gradjanski prava
  občianske práva
  Državljanske pravice
  prawa obywateli
  Soubor předmětových hesel
  (13) - Soubor předmětových hesel
  (15) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
 4. ochrana lidských práv
  ochrana práv a svobod
  ochrana základních práv a svobod
  Sacharovova cena za svobodu myšlení (ocenění)
  hnutí za lidská práva
  veřejný ochránce práv
  antidiskriminační právo
  lidská práva
  human rights protection
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (36) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY
 5. osobnostní práva
  práva osobnostní
  ochrana osobnosti
  právo na ochranu osobnosti
  lidská práva
  right to protection of person
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
 6. politická práva
  práva politická
  občanská práva
  rovnost (kategorie)
  petiční právo
  právo na informace
  právo na odpor
  sdružovací právo
  shromažďovací právo
  svoboda projevu
  svoboda tisku
  volební právo
  lidská práva
  political rights
  politinės teisės
  Politički prava
  politické práva
  Politične pravice
  prawa polityczne
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 7. práva dětí
  dětská práva
  práva dětská
  práva dítěte
  děti
  sociálně-právní ochrana dětí
  lidská práva
  občanská práva
  children's rights
  vaikų teisės
  Prava na decata
  práva detí
  Pravice otrok
  prawa dziecka
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (29) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (8) - ČLÁNKY
 8. práva homosexuálů
  práva gayů a lesbiček
  práva lesbiček
  homosexuálové
  lidská práva
  homosexual rights
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
 9. práva menšin
  menšinová politika
  menšiny
  národnostní menšiny
  rovnost ras
  lidská práva
  občanská práva
  minority rights
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (10) - Naučná literatura
 10. práva žen
  ženská práva
  práva ženská
  diskriminace žen
  ženy
  lidská práva
  občanská práva
  women's rights
  moterų teisės
  Prava na ženite
  práva žien
  Pravice žensk
  prawa kobiet
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Beletrie