Výsledky vyhledávání

 1. obchodní smlouvy
  smlouvy obchodní
  obchodní právo
  volba práva
  právní smlouvy
  trade agreements
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 2. právo duševního vlastnictví
  duševní vlastnictví
  know-how
  kolektivní autorství
  licence
  licenční smlouvy
  občanskoprávní vztahy
  počítačové pirátství
  právo informačních technologií
  autorské právo
  právo průmyslového vlastnictví
  obchodní právo
  občanská práva
  intellectual property law
  intelektualinė nuosavybė
  Intelektualna sopstvenost
  právo duševného vlastníctva
  Intelektualna lastnina
  Soubor předmětových hesel
  (11) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (5) - ČLÁNKY
 3. právo hospodářské soutěže
  soutěžní právo
  právo soutěžní
  hospodářská soutěž
  nekalá soutěž
  ochrana hospodářské soutěže
  kartelové právo
  spojování soutěžitelů
  zneužití dominantního postavení
  obchodní právo
  competition law
  konkurencijos įstatymai
  Pravo na konkurencija
  právo hospodárskej súťaže
  Konkurenčno pravo
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
 4. soukromé právo
  právo soukromé
  bytové právo
  dobrá víra (právo)
  obchodní právo
  občanské právo
  podpis
  pracovní právo
  rodinné právo
  směnečné právo
  závazkové právo
  právo
  private law
  Privatno pravo
  súkromné právo
  Zasebno pravo
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (26) - Naučná literatura
  (2) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - ČLÁNKY