Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 20  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^hk_us_auth m0091201 t150a^"
 1. antonyma
  lexikologie
  antonyms
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Slovníky
  (1) - ČLÁNKY
 2. archaismy
  lexikologie
  archaisms
  Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 3. cizí slova
  slova cizí
  přejatá slova
  slova přejatá
  výpůjčka (lingvistika)
  výpůjčky z cizích jazyků
  přejímky z cizích jazyků
  kalky
  lexikologie
  foreign words
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (22) - Slovníky
  (1) - Elektronické zdroje
  (4) - ČLÁNKY
 4. etymologie
  tvoření slov
  lexikologie
  etymology
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Encyklopedie
  (54) - Naučná literatura
  (48) - Slovníky
  (2) - ČLÁNKY
 5. eufemismy
  politická korektnost
  lexikologie
  euphemisms
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Sborníky konferencí
 6. floskule
  lexikologie
  empty phrases
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Slovníky
 7. frazeologie
  kolokace
  idiomy
  okřídlená slova
  lexikologie
  phraseology
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (24) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (23) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (10) - ČLÁNKY
 8. homonyma
  lexikologie
  homonyms
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (2) - Slovníky
  (2) - Učebnice
 9. lexikografie
  lexikografové
  lexikologie
  jazykové slovníky
  lingvistika
  lexicography
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (13) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - Slovníky
 10. lingvistika
  jazykověda
  obecná lingvistika
  lingvistika obecná
  jazyky
  lingvistky
  lingvisté
  analogie (lingvistika)
  aplikovaná lingvistika
  diachronní lingvistika
  distinktivní rys (lingvistika)
  dějiny lingvistiky
  feministická lingvistika
  filozofie jazyka
  fonetika
  fonologie
  generativní lingvistika
  genetická klasifikace jazyků
  geografická lingvistika
  gramatologie
  historická lingvistika
  inkorporace (lingvistika)
  jazyk
  kategorizace (lingvistika)
  kognitivní lingvistika
  komparativní lingvistika
  kontext (lingvistika)
  kontrastivní lingvistika
  korpusová lingvistika
  lexikografie
  lexikologie
  linearita (lingvistika)
  matematická lingvistika
  mluvnice
  negace (lingvistika)
  obtížná slova
  polyfunkčnost (lingvistika)
  počítačová lingvistika
  pragmatika
  principy a parametry (lingvistika)
  příznakovost (lingvistika)
  segmentace (lingvistika)
  strukturní lingvistika
  střídání kódů (lingvistika)
  synkretismus (lingvistika)
  syntagmatika
  sémantika
  teorie jazyka
  textová lingvistika
  typologie (lingvistika)
  linguistics
  Soubor předmětových hesel
  (36) - Soubor předmětových hesel
  (11) - Encyklopedie
  (782) - Naučná literatura
  (26) - Skripta
  (70) - Slovníky
  (9) - Učebnice
  (15) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (42) - ČLÁNKY
  (15) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (41) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika