Výsledky vyhledávání

 1. deficit běžného účtu
  deficit platební bilance
  deficit běžného účtu platební bilance
  deficitní financování
  zahraniční obchod
  platební bilance
  current account deficit
  Soubor předmětových hesel
 2. dovoz
  import
  dovozní ceny
  dovozní daň
  dovozní depozita
  zahraniční obchod
  imports
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (9) - ČLÁNKY
 3. mezinárodní marketing
  marketing mezinárodní
  zahraniční obchod
  marketing
  international marketing
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - ČLÁNKY
 4. mezinárodní obchod
  obchod mezinárodní
  mezinárodní obchodní smlouvy
  právo mezinárodního obchodu
  volba práva
  volba soudu
  zahraniční obchod
  zahraniční trhy
  antidumping
  dumping
  fair trade
  komparativní výhoda
  mezinárodní kupní smlouvy
  volný obchod
  mezinárodní hospodářské vztahy
  international trade
  Soubor předmětových hesel
  (6) - Soubor předmětových hesel
  (67) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (20) - ČLÁNKY
 5. mezinárodní obchodní operace
  operace obchodní mezinárodní
  mezinárodní obchodní transakce
  transakce obchodní mezinárodní
  zahraniční obchod
  international trade transactions
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 6. mezinárodní podnikání
  zahraniční podnikání
  podnikání mezinárodní
  podnikání zahraniční
  podnikání v zahraničí
  nadnárodní společnosti
  zahraniční investice
  zahraniční obchod
  zahraniční trhy
  podnikání
  international business
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 7. obchod
  geografie obchodu
  hanza
  obchodní podniky
  barter
  dějiny obchodu
  elektronický obchod
  farmářské trhy
  kupní síla
  námořní obchod
  obchod s cukrem
  obchod s diamanty
  obchod s elektřinou
  obchod s hedvábím
  obchod s kakaem
  obchod s kořením
  obchod s kožešinami
  obchod s krví a krevními deriváty
  obchod s kávou
  obchod s oděvy
  obchod s ohroženými druhy
  obchod s ovocem
  obchod s potravinami
  obchod s ropou
  obchod s rybami
  obchod s tabákovými výrobky
  obchod s vínem
  obchod s čajem
  obchod s železářským zbožím
  obchod se dřevem
  obchod se sklem
  obchod se suknem
  obchod se zvířaty
  obchodní data
  obchodní jednání
  obchodní personál
  obchodní tajemství
  okruh kula
  přídělový systém
  tržnice a tržiště
  vnitřní obchod
  zahraniční obchod
  ekonomie
  commerce
  Soubor předmětových hesel
  (16) - Soubor předmětových hesel
  (305) - Naučná literatura
  (15) - Skripta
  (33) - Slovníky
  (25) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (14) - ČLÁNKY
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. obchodní bilance
  bilance obchodní
  bilance zahraničního obchodu
  platební bilance
  zahraniční obchod
  balance of trade
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - ČLÁNKY
 9. proexportní politika
  politika proexportní
  podpora vývozu
  obchodní politika
  zahraniční obchod
  foreign trade promotion
  Soubor předmětových hesel
  (2) - ČLÁNKY
 10. 10.vývoz

  vývoz
  export
  úvěrové pojištění
  vývozní cla
  zahraniční obchod
  exports
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Naučná literatura
  (24) - ČLÁNKY