Výsledky vyhledávání

 1. biometrika
  biometrie
  biostatistika
  variabilita (biologie)
  pedometrika
  matematická biologie
  matematická statistika
  biometry
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (13) - Naučná literatura
 2. metoda nejmenších čtverců
  matematická statistika
  vyrovnávací počet
  statistické metody
  least squares
  Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 3. prostorová statistika
  statistika prostorová
  matematická statistika
  spatial statistics
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 4. robustní statistika
  statistika robustní
  teorie distribucí
  matematická statistika
  robust statistics
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - ČLÁNKY
 5. statistická analýza
  analýza statistická
  toleranční meze
  analýza rozptylu
  diskriminační analýza
  korelační analýza
  neparametrické metody
  regresní analýza
  semiparametrické metody
  shluková analýza
  teorie odhadu
  matematická statistika
  statistical analysis
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (96) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - Učebnice
  (14) - ČLÁNKY
 6. statistické metody
  metody statistické
  ekonofyzika
  informetrie
  statistická regulace procesů
  statistická šetření
  LINDA (metoda)
  analýza časových řad
  bootstrapové metody
  metoda GUHA
  metoda Monte Carlo
  metoda nejmenších čtverců
  metoda plochy odezvy
  plánování experimentů
  pořádkové statistiky
  scientometrie
  statistická indukce
  testování statistických hypotéz
  vícerozměrné statistické metody
  matematická statistika
  statistical methods
  Soubor předmětových hesel
  (10) - Soubor předmětových hesel
  (144) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (10) - ČLÁNKY
 7. statistické modely
  modely statistické
  lineární modely
  regresní modely
  matematická statistika
  matematické modely
  statistical models
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (30) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY
 8. statistika
  sběr dat
  statistici
  statistická termodynamika
  aplikovaná statistika
  demografická statistika
  dějiny statistiky
  ekonomická statistika
  matematická statistika
  popisná statistika
  sociální statistika
  soudní statistika
  statistická klasifikace
  statistická šetření
  statistické přejímky
  statistické služby
  statistický výběr
  statistika kriminality
  statistika životního prostředí
  zdravotnická statistika
  statistics
  Soubor předmětových hesel
  (9) - Soubor předmětových hesel
  (256) - Naučná literatura
  (13) - Skripta
  (5) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (12) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. výpočetní statistika
  statistika výpočetní
  matematická statistika
  computational statistics
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura