Výsledky vyhledávání

 1. Asistentská praxe v interakci s výukou pedagogicko-psychologických disciplín / Iva Bartošová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 36 .
  článek

  článek

 2. Činná škola (Arbeitsschule) a elementární vzdělávání / Tibor Vojtko .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 54 .
  článek

  článek

 3. Dítě a prostor : vyučování geometrie - proces plný omylů, tápání a nalézání / František Kuřina .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 14-21 .
  článek

  článek

 4. Dítě s kombinovaným postižením v ZŠ / Pavel Zikl .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 55-56 .
  článek

  článek

 5. Dobrý psycholog očima pedagogů / Jana Petříková .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 47 .
  článek

  článek

 6. Edukacja elementarna w Polsce : szansą rozwoju młodego człowieka / Małgorzata Falkiewicz-Szult .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 38 .
  článek

  článek

 7. Edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian ostatniej reformy oświaty z 1999 roku / Jolanta Karbowniczek .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 43 .
  článek

  článek

 8. Evaluace výuky v primárním vzdělávání prostřednictvím vybraných forem sebehodnocení žáků / Žaneta Káňová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 42-43 .
  článek

  článek

 9. Evropské projekty a jejich vliv na zkvalitňování pregraduálního vzdělávání učitelů MŠ / Alena Nelešovská .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 46 .
  článek

  článek

 10. Experimentální výuka předmětu praktické činnosti v 5. třídě ZŠ / Martina Chrzová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 41 .
  článek

  článek