Výsledky vyhledávání

 1. Občanské sdružen "Pro Victus" [elektronický zdroj] : Jak začít sociálně podnikat? / Irena Kopciuchová .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 2. Sociální ekonomika a sociální podniky v České republice [elektronický zdroj] / Marie Dohnalová . 10 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 3. Sociální ekonomika a možnosti jejího uplatnění ve vybraných oblastech [elektronický zdroj] / Pavla Pokorná . 7 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 4. Prosazování modelů sociální ekonomiky a sociálního podnikání v České republice [elektronický zdroj] / Monika Charvátová . 5 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 5. Sociální ekonomika v Německu jako nástroj sociálně-tržního hospodářství a její aspekty vzhledem k neziskovému sektoru [elektronický zdroj] / Zbyněk Košata . 10 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 6. Sociální ekonomika jako nástroj k začleňování zdravotně postižených osob na trh práce [elektronický zdroj] / Dagmar Nosková . 6 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 7. Nestátní neziskový sektor a jeho role v sociální ekonomice [elektronický zdroj] / Petra Miškovská . 7 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 8. Sociální podnikání v České Republice [elektronický zdroj] / Radka Hejná . 4 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 9. Motivace sociálních podnikatelů k provozování sociálních podniků [elektronický zdroj] / Zdeňka Uherková . 9 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 10. Sociální podnikání – šance pro udržitelnou ekonomiku bez sociálního vyloučení [elektronický zdroj] / Dana Ryšavá . 6 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek